Cryptoinzicht

Disclaimer voor cryptoinzicht.nl

Het handelen in digitale valuta (crypto) brengt een groot risico met zich mee. Investeer alleen met geld dat u kan missen.

Informatie op deze website is geen financieel advies. Deze website toont enkel informatie of meningen vanuit CryptoInzicht.nl waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Doe altijd zelf onderzoek.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van cryptoinzicht.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door CryptoInzicht.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Affiliate links

Op deze website kunnen links staan die zogeheten affiliate links zijn. Wanneer je een aankoop doet via een affiliate link ontvangen wij een vergoeding.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CryptoInzicht.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CryptoInzicht.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met CryptoInzicht.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

CryptoInzicht.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. CryptoInzicht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van cryptoinzicht.nl op deze pagina.

Deel Disclaimer
Facebook
Twitter
LinkedIn